Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 marca 2021

W czasie II wojny światowej na terenach Polski, Łotwy i Ukrainy niemiecki okupant wprowadził bezwzględną karę śmierci za pomaganie ludności żydowskiej. Mimo to polskie społeczeństwo angażowało się w ratowanie Żydów przed Holocaustem.  Niemcy za pomoc uważali nie tylko dawanie schronienia, ale nawet żywności. Karane było także sprzedawanie lub kupowanie od nich jakichkolwiek towarów, a często nawet sam kontakt, ponieważ  hitlerowska propaganda rozpowszechniała informacje, że Żydzi przenoszą zaraźliwą chorobę tyfus.

Izraelski Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Yad Vashem (Imię Wieczne) wielokrotnie honorował przejawy bohaterstwa Polaków, przyznając im tytuł Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Polacy, jako nacja, otrzymali największą liczbę zaszczytnych wyróżnień, blisko siedem tysięcy.

Grupa polskich sprawiedliwych zróżnicowana jest również pod względem poziomu wykształcenia, statusu majątkowego, wykonywanego zawodu oraz światopoglądu, np. znana pisarka Zofia Kossak-Szczucka w 1942 r. założyła Komitet Pomocy Żydom „Żegota”, aptekarz Tadeusz Pankiewicz, którego apteka znalazła się w granicach warszawskiego getta pomagał Żydom w ten sposób, że on i jego współpracownicy podawali środki usypiające dzieciom wynoszonych poza getto, farbowali Żydówkom włosy, by je odmłodzić i uchronić przed wysłaniem na śmierć, chronili ludzi w czasie łapanek. Polscy księża wystawiali metryki chrztu, które  świadczyły o polskim pochodzeniu. Zakonnice ukrywały żydowskie dzieci w klasztorach. Nie sposób wymienić wszystkich przykładów.

Warto jednak poznać wstrząsającą historię rodziny Wiktorii i Józefa Ulmów z Markowej, która jest symbolem polskiej pomocy Żydom. Przez dwa lata ukrywali w swoim domu ośmioro Żydów.  Ktoś jednak powiadomił  o tym fakcie żandarmerię.

Wiktoria i Józef zostali zabici wraz z szóstką małych dzieci nad ranem 24 marca 1944r.  Razem z nimi zginęli ukrywani Żydzi.

Ten dzień właśnie ustanowiono Narodowym Dniem Pamięci Polaków Ratujących Żydów.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie fotografia przedstawiająca rodzinę Ulmów

    fotografia przedstawiająca rodzinę Ulmów