„Grunt to dobre wychowanie”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 października 2021

W tej konwencji w dniu 28 października 2021 roku zostały przeprowadzone zajęcia w naszej bursie dla grup pierwszych: dziewcząt i chłopców. Temat choć popularny i znany od dawna nigdy się nie wyczerpuje, ponieważ treści oraz różne aspekty wychowania nadal są aktualne i bardzo istotne w życiu wszystkich uczestników życia społecznego, zwłaszcza dzieci i młodzieży.

Spotkanie miało na celu usystematyzowanie wiedzy na temat wzorców dobrego wychowania dawniej i dzisiaj a następnie porównanie, jakie zachowania nadal mieszczą się w katalogu tzw. dobrych manier, czyli codziennego savoir-vivru, a które przestały obowiązywać lub zaliczane są do staroświeckich. Niewątpliwie zawsze będą toczyły się dyskusje a nawet powstawały kontrowersje wokół modelu wychowania, a co za tym idzie norm zachowania preferowanych przez różne grupy społeczne, zawodowe, czy nieformalne, z uwzględnieniem stref geograficznych. Niezmienne pozostają jednak, stare jak świat, elementarne zasady dobrego wychowania, których wyznacznikiem jest szacunek do drugiego człowieka a przez to, do samego siebie. Bez względu na pochodzenie społeczne, status materialny, wiek, miejsce zamieszkania oraz przynależność kulturową czy religijną powinniśmy dążyć do doskonalenia swoich zachowań, nawyków, postaw, aby nasze życie stawało się lepsze i wartościowe. Pamiętajmy, że: „ o tym, kim jesteśmy nie świadczy wykształcenie, majątek, wygląd, czy talent, ale to jak traktujemy drugiego człowieka”. „Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale gdy patrzysz na jego zachowanie dostajesz wszystkie odpowiedzi”. „Choćbyśmy cały świat przemierzyli w poszukiwaniu piękna, nie znajdziemy go nigdzie, jeśli nie nosimy go w sobie”. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze i wniosło, mamy nadzieję, dobrą i obiektywną rekleksję, ile z tych podstawowych zasad wychowania, a dalej codziennego zachowania stosujemy w naszym życiu.


Dziękujemy za udział naszej młodzieży i wychowawcom 

– organizatorzy: Renata Magnowska-Tumidajska i Karolina Nycz

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie