Standardy Ochrony Małoletnich

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 czerwca 2024

Szanowni Państwo!  

Drodzy Wychowankowie oraz Rodzice i Opiekunowie Prawni

 

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu, pragnie poinformować, że na naszej stronie internetowej zostały zamieszczone „Standardy Ochrony Małoletnich – podstawowe procedury postępowania w Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu”.

W codziennej pracy opiekuńczo-wychowawczej, jeden z głównych celów działania placówki, tj. pracowników pedagogicznych (nauczycieli-wychowawców) jak i pracowników administracji i obsługi  jest ochrona młodzieży (wychowanków), mieszkańców Bursy przed różnymi formami przemocy, przeciwdziałanie wszelkiej dyskryminacji oraz budowanie w niej bezpiecznego i przyjaznego środowiska. Konieczność ochrony wychowanków, mieszkańców naszej placówki przed różnymi formami krzywdzenia wynika z przekonania, że:

 • niedopuszczalne jest stosowanie wobec Was jakiekolwiek formy przemocy – w każdej sytuacji, w której jesteście bądź możecie być krzywdzeni, musicie otrzymać w Bursie pomoc,
 • Wasze prawa powinny być bezwzględnie przestrzegane,
 • w obliczu narastającej fali przemocy i agresji wobec dzieci i młodzieży powinniście mieć zagwarantowane bezpieczeństwo i ochronę w placówce.

Istotnym i konkretnym działaniem Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu na rzecz ochrony swoich wychowanków, mieszkańców Bursy, jest stworzenie warunków do skutecznej pomocy w sytuacjach trudnych oraz warunków do lepszego zabezpieczenia praw dzieci i młodzieży. Zadanie to realizuje bardzo ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa wychowanków dokument – „Standardy Ochrony Małoletnich – podstawowe procedury postępowania w Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu”. Jest on wyrazem naszej troski o ochronę młodzieży w sytuacjach, w których mogą czuć się skrzywdzeni. Troskę tę rozumiemy, jako szczególną dbałość o  godność oraz o  dobro fizyczne i psychiczne uczniów i wychowanków. Do jego opracowania placówka została zobowiązana przez państwo – uznano, bowiem za pilną potrzebę wprowadzenie systemowego rozwiązania ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą fizyczną i psychiczną, edukacyjną, materialną czy – coraz powszechniejszą – cyberprzemocą. Dlatego też dokument ten został skonstruowany, jako zbiór zasad i procedur postępowania, z których wychowankowie mogą skorzystać w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa lub podejrzenia czy przypuszczenia, że takie sytuacje im zagrażają. 

„Standardy Ochrony Małoletnich – podstawowe procedury postępowania w Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jarosławiu” określają:

 • główne kierunki działań placówki na rzecz Waszej ochrony, zwane w dokumencie „standardami”,
 • zasady, czyli przyjęte w ZPO-W normy postępowania pracowników i wychowanków, dotyczące w szczególności:

- bezpiecznych relacji pracowników Zespołu z wychowankami,

- bezpiecznych relacji między wychowankami,

- korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu,

- ochrony wychowanków przed zagrożeniami z sieci.

 • Sposoby Waszego postępowania w sytuacjach, w których czujecie się krzywdzeni oraz działania placówki zabezpieczające Was przed krzywdzeniem i jego skutkami.

 

Regulamin wraz z załącznikami został zamieszczony na stronie internetowej placówki w zakładce: Biuletyn Informacji Publicznej  (BIP)

Zapraszamy i zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentów.

Link: http://zpowjaroslaw.i-sisco.pl/standardy,72

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Komunikat

  Komunikat

 • Powiększ zdjęcie Telefony alarmowe

  Telefony alarmowe