Jesteś tutaj: Start / Ogłoszenia

Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

KOMUNIKAT ! (dotyczy zwrotów bloczków żywieniowych w Bursie)

W związku z ostatnio mocno nasilającym się zjawiskiem zwrotu bloczków żywieniowych przez wychowanków, często bez uzasadnionych powodów oraz bez wiedzy rodziców, w terminie od 02.09.2019r. zmianie ulegają dotychczasowe procedury w tym zakresie.

1. Bloczki żywieniowe będzie można zwracać tylko i wyłącznie  w szczególnie uzasadnionych przypadkach, powodujących nieobecność wychowanka w szkole jak i w Bursie.

2. Podstawą zwrotu bloczka jest zwrócenie się rodzica z prośbą  o zwolnienie z wyżywienia dziecka z podaniem przyczyn. Rodzic bądź opiekun prawny wychowanka zwraca się do wychowawcy prowadzącego grupę – w szczególnych przypadkach do Dyrektora lub Wicedyrektora.

3. Prośbę można zgłaszać telefonicznie, najpóźniej do godz.10.00 w dniu poprzedzającym dany dzień żywieniowy, z którego wychowanek ma być zwolniony.
 
4. Pieniądze za zwrócone bloczki żywieniowe będą do odebrania w kasie placówki na koniec miesiąca rozliczeniowego (dzień zwrotu zostanie w każdym miesiącu określony), bądź przelane na podane przez Państwo konto bankowe.


UWAGA!

Informacje na temat bieżących przetargów ogłaszanych przez ZPO-W w Jarosławiu znajdują się na stronie BIP.

Zakładka: Zamówienia publiczne/2016