Jarosławskie Potyczki Ortograficzne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

HISTORIA JAROSŁAWSKICH POTYCZEK ORTOGRAFICZNYCH

 

         I Jarosławskie Potyczki Ortograficzne odbyły się w roku 2008, dzięki akceptacji i wsparciu finansowemu Starosty Jarosławskiego, p. Tadeusza Chrzana. Głównym pomysłodawcą była p. Lucyna Paulo, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, a bezpośrednimi inicjatorami tego przedsięwzięcia byli, p. Beata Michałuszko, ówczesna kierownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu, Filia w Jarosławiu oraz dyrektor Bursy Międzyszkolnej w Jarosławiu (obecnie Zespół Placówek Oświatowo - Wychowawczych), p. Bartłomiej Kordas. Celem nadrzędnym dyktanda jest krzewienie i promowanie poprawnej polszczyzny, rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy i umiejętności ortograficznych, zainteresowanie literaturą polską oraz podejmowanie współzawodnictwa w formule konkursowych zmagań. Pierwszych kilka edycji (pięć) odbyło się w Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu, od roku 2013 dyktando odbywa się w Bibliotece PWST-E w Jarosławiu.

         W tym roku, w ramach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, oraz z okazji Dnia Patrona Powiatu JarosławskiegoŚw. Michała Archanioła, dyktando będzie organizowane po raz dziewiąty. Głównym organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Jarosławiu (p. Elżbieta Pazyniak - Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu), ZPO-W w Jarosławiu i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu, Filia w Jarosławiu (p. Małgorzata Herda - kierownik). Organizatorów wspomaga także nasza rodzima uczelnia wyższa, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna, która udostępnia na potrzeby dyktanda swój nowoczesny obiekt, tj. Bibliotekę, a także I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika. Tegoroczna edycja konkursu organizowana jest w trzech kategoriach: 

  1. Szkoła gimnazjalna
  2. Szkoła ponadgimnazjalna
  3. Uczestnik

         Do udziału w nim zapraszane są: reprezentacje (maksymalnie do 10 uczniów): wszystkich szkół gimnazjalnych, szkoły i placówki ponadgimnazjalne z terenu powiatu jarosławskiego oraz reprezentacje szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych (Bursy i internaty) z powiatów ościennych z terenu województwa podkarpackiego m. in. z Krosna, Rzeszowa, Stalowej Woli czy Lubaczowa, a także mieszkańcy miasta i powiatu jarosławskiego. Z propozycją wzięcia udziału, zwracamy się także do Posłów na Sejm RP i osób decyzyjnych, pełniących funkcje kierownicze w jednostkach i instytucjach samorządu terytorialnego na wszystkich szczeblach, od gmin po województwo tj. burmistrzów, starostów, wójtów, dyrektorów szkół, instytucji oraz naczelników, a także przedstawicieli duchowieństwa, czy prezesów firm bądź właścicieli prywatnych przedsiębiorstw.

         Dotychczas, rokrocznie dyktando pisze ok. 200-230 osób. Podczas tych ośmiu edycji, wśród piszących obecni byli m.in. przedstawiciele: Sejmiku Województwa Podkarpackiego, na czele z jego przewodniczącym, p. Andrzejem Matusiewiczem, Wojewody Podkarpackiego, na czele z p. Alicją Wosik, Wicewojewodą Podkarpackim i Podkarpackim Kuratorem Oświaty. Dotychczas zarówno Starosta Jarosławski p. Tadeusz Chrzan jak i Burmistrz Miasta Jarosławia, Waldemar Paluch, obejmowali honorowy patronat nad dyktandem, Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego przyjął patronat naukowy, który skutkuje m.in. tym, iż tekst dyktanda piszą pracownicy naukowi Instytutu Filologii Polskiej UR, w tym roku z Zakładu Języka Polskiego, wygłaszany jest także przez nich wykład na temat prawideł i zasad pisowni polskiej (m.in. prelegentem był prof. dr hab. Kazimierz Ożóg). W oczekiwaniu na wyniki odbywa się krótki program artystyczny, promujący uzdolnioną młodzież z terenu miasta i powiatu jarosławskiego, najczęściej przygotowywany przez uczniów klas dziennikarskich I L.O. im. M. Kopernika w Jarosławiu, pod opieką nauczyciela, pani Danuty MatuszPatronat naukowy przyjął także Rektor miejscowej uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu.

         Wśród patronów medialnych wymienić można: Telewizję Polską TVP Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, a także Gazetę Codzienną „Nowiny” z Rzeszowa, „Gazetę Jarosławską”, czy Tygodnik „Życie Podkarpackie”. Wspierają nas także Telewizja Internetowa „POD24” i Jarosławski Portal Internetowy „Twoja TV”. Informacje o dyktandzie umieszczane są w stałym linku na stronach internetowych urzędów i placówek organizatorów. Gazety drukują informacje na temat „potyczek” oraz kupony uczestnictwa. Wzorem lat ubiegłych w centralnym punkcie miasta jest powieszony baner reklamujący dyktando, oraz drukowane są specjalne okolicznościowe plakaty, które wieszane są w szkołach, urzędach, instytucjach, sklepach czy innych strategicznych miejscach w mieście i powiecie. W wydawanych przez Starostwo i Urząd Miasta, biuletynach informacyjnych, zamieszczano informację o tym wydarzeniu. Zarówno z pierwszej jak i piątej edycji reportaż przeprowadziła TVP Oddział Rzeszów, który ukazał się w „Wiadomościach z regionu”, a informacje o dyktandzie zamieściła także Polska Agencja Prasowa, jak i portale internetowe: Onet i Interia, oraz podkarpackie wydawnictwa prasowe. Od dwóch lat jest prowadzona transmisja z przebiegu konkursu, na żywo w Internecie. Informacje o sponsorach i darczyńcach zamieszczane są w lokalnej prasie, stronach internetowych, a także w dniu konkursu, na planszach, prezentacji multimedialnej itp. Niektóre z firm przygotowują swoje stoiska firmowe, w ten sposób reklamują swój „produkt” wśród uczestników potyczek.

         Na każdą edycję dyktanda przygotowywane są okolicznościowe kartki do napisania tekstu oraz długopisy ze specjalnymi nadrukami o dyktandzie. Wszyscy piszący taki długopis zatrzymują na pamiątkę. Prace są kodowane, tak, aby zachować pełną anonimowość piszących. Do trzydziestu dni można odebrać swoje dyktando, po upływie tego okresu czasu, jest ono komisyjnie niszczone. Do poprawy prac zaangażowanych jest 40 nauczycieli polonistów, ze wszystkich szkół z terenu miasta i powiatu jarosławskiego. W każdej edycji dla piszących przygotowywany jest catering w postaci ciepłego posiłku, zimnych przekąsek, ciast itp., w tej edycji przygotowują go uczniowie z klas kucharskich z Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu.

         Staraniem organizatorów jest, aby lektorem, była osoba w miarę znana i rozpoznawalna, rokrocznie prowadzone są rozmowy ze znanymi osobami ze świata mediów, m.in. w grę wchodzą osoby pracujące w rodzimych stacjach telewizyjnych. Dotychczas tekst dyktanda kolejno czytali: dziennikarka TVP Rzeszów p. Anna Tomczyk, dziennikarz sportowy TVP - p. Przemysław Babiarz, p. Beata Tadla i Jakub Porada - dziennikarze TVN24, p. Grzegorz Boratyn, dziennikarz TVP Oddział Rzeszów, ponownie p. Beata Tadla z TVP I, która gościła u nas wraz z innym dziennikarzem p. Jarosławem Kretem. W VII edycji lektorem była dziennikarka z rzeszowskiego oddziału TVP, p. Beata Gubernat, w ubiegłym roku tekst czytała p. Karolina Szostak, dziennikarka sportowa TV Polsat. W tym roku nasze zaproszenie przyjął p. Wojciech Zawioła, dziennikarz sportowy NC+.

         Tę edycję poprowadzi po raz pierwszy osoba profesjonalnie związana z „pracą przy mikrofonie”, a mianowicie w roli prowadzącej „konferansjerkę” wystąpi dziennikarka Polskiego Radia Rzeszów, p. Bernadeta Szczypta.   

   Trzy lata temu „Jarosławskie Potyczki Ortograficzne” były nominowane na Zamku Królewskim w Warszawie do prestiżowego wyróżnienia „Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej” i w ogólnopolskim głosowaniu „Vox Populi”, na Gali Finałowej w Dworze Artusa w Toruniu, zajęliśmy II miejsce (wygrała akcja ”Cała Polska Czyta Dzieciom”), i w tym samym roku 2012, otrzymały nagrodę Burmistrza Miasta Jarosławia tzw. „Jarosława” w kategorii „NAUKA”. W roku 2014, w 14 edycji Programu Społecznego Mistrz Mowy Polskiej, wraz z 5 innymi placówkami, ponownie znaleźliśmy się w gronie kandydatów do zaszczytnego tytułu Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej. Nominacja miała miejsce 9 czerwca w Sali Koncertowej Zamku królewskiego w Warszawie. Gala Finałowa odbyła się 29 września w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, podczas której wspólnie z ZSO w Płońsku, zostaliśmy laureatami „KMMP Vox Populi”, tj. „Głos ludu, głos Boga”.     

         Istotnym wyróżnikiem tego przedsięwzięcia jest też to, iż nagrodę stanowi m.in. specjalnie na to wydarzenie zaprojektowana i wykonana unikatowa statuetka dla mistrzów ortografii, jak i zdobywców II i III miejsc wg. projektu i rękodzieła znanego naszego artysty, plastyka p. Dariusza Jasiewicza). Dodatkowo zwycięzcy obdarowywani są cennymi nagrodami książkowymi czy rzeczowymi w postaci: rowerów, tabletów, telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych itp. Warto również podkreślić, iż w to wydarzenie coraz mocniej angażują się różnego rodzaju podmioty, mam tu na myśli m.in. środowiska osób niepełnosprawnych, które na dyktando specjalnie wykonują w małym nakładzie okolicznościowe pamiątki np. torby ekologiczne z logo imprezy czy wypalane ręcznie emblematy ceramiczne, są to Galeria Przedmiotu i Zakład Aktywności Zawodowej, działające przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu. Kolejną atrakcją są karnety na kolacje dla zdobywców trzech pierwszych miejsc we wszystkich kategoriach, dla dwóch osób w najbardziej prestiżowych, lokalnych restauracjach i pubach: „Dwór Hetman”, „ADM”, „Trattoria” czy „Bar - Europejskie Klimaty”.

         W bieżącym roku, przede wszystkim zmienia się termin dyktanda, z kwietniowego na wrześniowy, a także organizatorzy wprowadzają zmiany w ilości kategorii piszących, zmniejszone zostają do trzech: szkoła gimnazjalna, szkoła ponadgimnazjalna i uczestnik (wcześniej była jeszcze kategoria student i gość).

         Od wielu lat dyktando mocno wspierają także darczyńcy, przedstawiciele miejscowego biznesu czy firmy działające na rynku lokalnym, jak i ogólnopolskim, które przekazują swoje produkty bądź fundują nagrody dla laureatów, m.in.: Zakłady Mięsne Sokołów, „San - Pajda” Fabryka Pieczywa Cukierniczego Sp. z o. o., INFORES Przemyśl Sp. z o. o., Firma Handlowa ER - TEL S.C., KIM Kuźma Spółka Jawna, „Roma” Robert Makarowski i wspólnicy czy Bank BZ WBK, dzięki czemu formuła organizacyjna dyktanda, stale się wzbogaca.