Jesteś tutaj: Start / O Bursie / Historia

Historia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Bursa wczoraj i dziś…
 
            Bursa Międzyszkolna w Jarosławiu swoje początki wiąże z Technikum Drogowo – Geodezyjnym. Powstała jako internat tejże szkoły. Obok niego istniały inne placówki opiekuńczo – wychowawcze (min. Internat LO, TB, Technikum Przemysłu Spożywczego), jednak ten internat był najbardziej popularny wśród młodzieży, każdy chciał tu mieszkać. Internat rozpoczął działalność 3.09.1963 r., najpierw przeznaczony był tylko dla chłopców, za kilka lat część pokoi przeznaczono dla dziewcząt. W początkowych latach istnienia internatu mieszkało w nim ponad 300 uczniów różnych szkół, głównie młodzieży z Technikum Drogowego i Geodezyjnego. Młodzież tychże szkół w zdecydowanej większości pochodziła z bardzo odległych miejscowości, ponadto komunikacja nie była tak rozwinięta jak aktualnie i zamieszkiwanie w takiej placówce było dla uczącej się w Jarosławiu młodzieży dobrodziejstwem. Na fali gruntownych zmian ustrojowych w 1989 r. internat został przemianowany na Bursę Międzyszkolną co oznaczało, że stał się samodzielną placówką opiekuńczo – wychowawczą podlegającą bezpośrednio wojewodzie przemyskiemu, a po reformie samorządowej Staroście Jarosławskiemu. Nieprzerwanie od ponad 40 lat to tu uczy się i bawi, dojrzewa i dorasta młodzież z jarosławskich szkół średnich pod czujnym okiem wychowawców. Przez lata istnienia placówki wiele się wydarzyło, każdy kto nią kierował i pracował chciał wnieść własny wkład w wychowanie młodzieży, starał się aby pobyt w placówce stał się dla mieszkańców przyjemnością a nie tylko koniecznością życiową. Zmieniało się bardzo wiele, są to zdecydowanie zmiany na lepsze zarówno w zakresie standardów mieszkaniowych jak i, a może przede wszystkim, standardów wychowawczych. Dla kogoś kto mógł obserwować zachodzące zmiany na przestrzeni 20 – 30 lat mogą się wydać w ręcz szokujące, rzecz jasna pozytywnie. Od kilkunastu lat zamieszkuje w Bursie ponad 200 uczniów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych Jarosławia, mieszka tu młodzież z miejscowości oddalonych od Jarosławia o 30, 70, a nawet 100 km. Bursa jest placówką koedukacyjną, przebywa w niej mniej więcej tyle samo dziewcząt i chłopców w wieku 16 – 21 lat. Standardy mieszkaniowe zostały podniesione zarówno jeżeli chodzi o wyposażenie pokoi, jak również zmniejszenie liczebności mieszkańców w poszczególnych pokojach. Na potrzeby młodzieży szkolnej aktualnie przekazanych jest 71 pokoi 3-4 osobowych,  5 łazienek, 2 świetlice ze sprzętem audiowizualnym, stołówka, 2 studia komputerowe „GEODROM” ze stałym łączem internetowym, pomieszczenie do gry w tenisa stołowego, siłownia.

         W Bursie zapewniona jest całodobowa opieka pedagogiczna prowadzona przez 13-osobowy zespół nauczycieli - wychowawców, którzy realizują program wychowawczy oparty na życzliwości i zrozumieniu, promujący uczciwość, prawdomówność, pracowitość,  sprawiedliwość. Bursa, chcąc być skuteczną wychowawczo, współpracuje z domem rodzinnym wychowanków, dzieląc się z rodzicami obserwacjami oraz ustalając tok postępowania wobec dziecka. Wychowawcy współpracują również ze szkołami, utrzymując stały kontakt z wychowawcami klas, pedagogami szkolnymi, kontrolując oceny i frekwencję uczniów na zajęciach lekcyjnych, przez co mobilizują wychowanków do większego wysiłku dydaktycznego. Rozumiejąc trudną sytuację materialną niektórych rodzin, dyrekcja zwalnia najuboższą młodzież częściowo bądź w całości  z opłat za zakwaterowanie, starając się też , często skutecznie, o refinansowanie kosztów wyżywienia przez instytucje do tego powołane.

       Bursa to jednak nie tylko obowiązki i nauka szkolna. Wychowawcy z Młodzieżową Radą Bursy starają się w możliwie atrakcyjny sposób organizować czas wolny młodzieży. W każdym roku szkolnym organizowane są takie imprezy i uroczystości jak: ognisko w Radawie - "Pożegnanie lata", Pasowanie na Wychowanka, wieczornica poświęcona Papieżowi Janowi Pawłowi II, Andrzejki, Wigilia, kulig, Walentynki, Dzień Kobiet,  Pożegnanie Maturzystów,  wyjazdy do teatru, kina, wycieczki., dyskoteki. Wizytówką bursy od kilku lat są: Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego oraz konkurs "Jarosławskie Potyczki Ortograficzne", który organizowany jest przy współpracy z jarosławską filią Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu, a któremu patronuje Starostwo Powiatowe w Jarosławiu.